<strong>UTGIFTSVEILEDNING</strong> FOR ET KJØP I ORIHUELA COSTA <strong>UTGIFTSVEILEDNING</strong> FOR ET KJØP I ORIHUELA COSTA

UTGIFTSVEILEDNING FOR ET KJØP I ORIHUELA COSTA

I tillegg til den avtalte prisen må det legges til noen obligatoriske utgifter som stammer fra kjøpet. Generelt må du legge til mellom 11% og 13% av kjøpesummen til prisen på boligen, uten å inkludere kontraktsinngåelse av forsyningstjenester.

VI DETALJERER UTGIFTENE SOM FØLGER MED KJØPET AV EN EIENDOM I ORIHUELA COSTA

Skatt på overføring av eiendom (ITP)

Skatt på overføring av eiendom gjelder kun for brukte boliger og ligger vanligvis mellom 6% og 8% (hvis eiendommen er priset over en million euro) av eiendomsprisen, avhengig av den autonome regionen. Denne skatten må betales innen 30 virkedager fra dagen etter at kontrakten er inngått.

Merverdiavgift (MVA)

Merverdiavgift (MVA) påvirker hovedsakelig nye boliger, med en sats på 10%, og offisielt beskyttede boliger bygget av utvikleren, med en MVA på 4%. På Kanariøyene er denne skatten kjent som den generelle indirekte skatten på Kanariøyene (IGIC), mens i Ceuta og Melilla kalles den skatt på produksjon, tjenester og import (IPSI).

Skatt på Dokumenterte Juridiske Handlinger (AJD)

Denne skatten oppstår ved signering hos notaren og påfølgende registrering i registeret. Det er 1,5 % avhengig av den autonome regionen. Det gjelder kun ved kjøp av nybygg.

Utgifter til notarius og registrering

Gebyrene for notarius og registratorene er fastsatt gjennom offentlig godkjente tariffer og avhenger av eiendommens pris. Omtrentlig 1.500 EUR.

Forvaltningsutgifter

Forvaltningsselskapet er ansvarlig for å gjennomføre alle nødvendige prosedyrer frem til registreringen av skjøtet i eiendomsregisteret og avklaring av skatter. Prisen varierer avhengig av byrået.

Cirka 300 EUR.

Kostnader ved boliglån

Verdivurdering av bolig

Selvfølgelig, her er en mer detaljert forklaring på verdivurdering av en bolig:

Verdivurdering av en bolig er en grunnleggende prosess i sammenheng med en eiendomstransaksjon. Det er en grundig og profesjonell vurdering av markedsverdien av en eiendom utført av en kvalifisert og sertifisert takstmann.

Hovedformålet med verdivurderingen er å fastsette den rettferdige og realistiske verdien av en eiendom i det nåværende markedet. Dette er essensielt for både kjøpere og boliglångivere. For kjøpere gir en nøyaktig verdivurdering viktig informasjon for å vurdere om salgsprisen på eiendommen er rettferdig og rimelig. For långivere hjelper verdivurderingen dem med å evaluere risikoen forbundet med å innvilge et boliglån på eiendommen.
Verdivurderingsprosessen starter med en detaljert inspeksjon av eiendommen av takstmannen. Under denne inspeksjonen vurderer takstmannen en rekke faktorer, som størrelsen og egenskapene til boligen, byggekvaliteten, vedlikeholdstilstanden, den geografiske plasseringen, og forholdene på det lokale markedet.

En grunnleggende del av takseringsprosessen er sammenligningen av eiendommen med andre lignende eiendommer som nylig har blitt solgt i samme område, kjent som sammenlignbare salg. Disse sammenlignbare salgene gir takstmannen verdifulle data om faktiske salgspriser i markedet, noe som hjelper til med å bestemme verdien av eiendommen som vurderes. Når inspeksjonen er fullført og relevant informasjon er samlet, bruker takstmannen anerkjente verdsettelsesmetoder for å beregne eiendommens verdi på en objektiv og velbegrunnet måte.

Resultatet av takseringen presenteres i en detaljert rapport som inkluderer den estimerte verdien av eiendommen, metodikken som er brukt for å bestemme den verdien, de spesifikke egenskapene til hjemmet og nabolaget, samt informasjon om de sammenlignbare salgene som er brukt i takseringsprosessen.

Det er viktig å merke seg at kostnaden for en verdivurdering kan variere avhengig av ulike faktorer, som geografisk beliggenhet, størrelse og type eiendom, og prosessens kompleksitet. Imidlertid er det vanligvis kjøperen eller søkere av boliglån som dekker kostnaden for vurderingen.

Sammenfatningsvis er takseringen av en eiendom et essensielt skritt i prosessen med å kjøpe, selge eller refinansiere en eiendom, da det gir en profesjonell og upartisk vurdering av markedsverdien, noe som bidrar til å sikre rettferdige og gjennomsiktige transaksjoner i eiendomsmarkedet. Kostnaden kan ligge mellom 250-450 euro, avhengig av enheten og eiendommens endelige verdi. Takseringen er gyldig i 6 måneder fra utstedelsesdatoen.


Het is belangrijk om te weten dat de kosten van een taxatie kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals geografische locatie, grootte en type eigendom, en de complexiteit van het proces. Echter, de kosten van de taxatie worden over het algemeen gedragen door de koper of de aanvrager van de hypotheeklening.

Samengevat is de taxatie van een eigendom een essentiële stap in het proces van kopen, verkopen of herfinancieren van een eigendom, aangezien het een professionele en onpartijdige beoordeling van de marktwaarde biedt, wat helpt om eerlijke en transparante transacties op de vastgoedmarkt te waarborgen. De kosten kunnen variëren van 250-450 euro, afhankelijk van de instantie en de uiteindelijke waarde van het eigendom. De taxatie is geldig voor 6 maanden vanaf de datum van afgifte.

Boliglånet

Lånebeløpet overstiger vanligvis ikke 70% av takstverdien eller kjøpesummen (avhengig av enheten) i tilfelle av en primærbolig, og 70%. Denne utgiften må betales før formaliseringen av boliglånet.

Oppstartsgebyr

Det er mellom 0% og 2% av det lånte kapitalet (som avtalt med enheten). Dette beløpet trekkes direkte fra pengene som gis til låntakeren.

Gebyr for tidlig avbetaling

Det er en prosentandel av kapitalen som betales tilbake på forhånd og vil kun bli betalt på tidspunktet for tidlig, total eller delvis tilbakebetaling. I henhold til avtalen med finansinstitusjonen og gjeldende regelverk er det fra 0,50% til 1%.

Formalisering

Boliglånet må også formaliseres i en offentlig gjerning og registreres i eiendomsregisteret sammen med formaliseringen av salget i de fleste tilfeller.

Dokumentavgift (AJD)

Dokumentavgiften er 0,50 % avhengig av den autonome regionen.

Boligforsikring

Hvis du tar opp et boliglån, krever finansinstitusjonen at du tegner en bygningsforsikring som dekker verdien av den pantsatte eiendommen i tilfelle brann eller annen katastrofe. Det er også tilrådelig å ha en omfattende boligforsikring og en livsforsikring som dekker boliglånets betalinger i tilfelle død.

IAJD: Skatt på dokumenterte juridiske handlinger

Denne skatten beregnes basert på beløpet av pantegjelden til tredjeparter. Dette beløpet inkluderer det forespurte beløpet pluss en ekstra prosentandel ment å dekke renter, kostnader og utgifter i tilfelle mislighold av lånebetalinger og eventuelt salg av den pantsatte eiendommen av institusjonen for å dekke tapene sine. Vanligvis representerer pantegjeldsbeløpet, som IAJD beregnes fra, omtrent 150% av lånebeløpet, selv om dette kan variere avhengig av långiveren.

Ekstraordinære og Etter Salgs Utgifter

Vedlikeholdskostnader

Vedlikeholdskostnader som rengjøring, reparasjoner, renoveringer, offentlige tjenester og søppelhåndtering påvirkes av eiendommens dimensjoner og type. En romslig villa med hage og basseng vil kreve en betydelig større økonomisk investering og innsats sammenlignet med en mindre leilighet.

Felleskostnader

Eiere av eiendommer som ligger i utviklinger, bygninger eller komplekser med felles arealer er juridisk pålagt å være en del av eierforeningen og å betale avgifter for vedlikeholdet av disse, samt for eventuelle andre tjenester avtalt på det årlige generalforsamlingen. Disse avgiftene avhenger av antall naboer og tjenester som er kontraktet av samfunnet, og betales årlig.

Kontraktering av forsyninger

Når det gjelder brukte boliger, overføres vanligvis alle eksisterende kontrakter, slik at det bare er nødvendig å melde fra om et eierskifte for å fortsette under samme betingelser. Det er imidlertid tilfeller der det er nødvendig å inngå nye kontrakter, noe som vanligvis er dyrere enn å endre eierskap.

Eiendomsskatt (IBI)

IBI, eller eiendomsskatt, er en lokal skatt som beskatter eierskapet av fast eiendom, som boliger, forretningslokaler eller land. Den er basert på eiendommens kadastrale verdi og brukes til å finansiere kommunale tjenester som gatebelysning, rengjøring, sikkerhet, blant annet.

Nyhetsbrev Vær den første til å logge inn
til de nyeste eiendommene

newsletter
WhatsApp