<strong>KOSTENGIDS</strong> VOOR EEN AANKOOP IN ORIHUELA COSTA <strong>KOSTENGIDS</strong> VOOR EEN AANKOOP IN ORIHUELA COSTA

KOSTENGIDS VOOR EEN AANKOOP IN ORIHUELA COSTA

Naast de overeengekomen prijs moeten er enkele verplichte kosten die voortvloeien uit de aankoop worden bijgeteld. Over het algemeen moet je bij de prijs van de woning tussen 11% en 13% van de aankoopprijs optellen, exclusief het afsluiten van nutsvoorzieningen.

WIJ GEVEN DETAIL OVER DE KOSTEN DIE GEMOEID ZIJN MET DE AANSCHAF VAN EEN EIGENDOM IN ORIHUELA COSTA

Belasting op vermogensoverdracht (ITP)

De belasting op vermogensoverdracht is alleen van toepassing op tweedehands woningen en varieert meestal tussen 6% en 8% (als de eigendom meer dan een miljoen euro kost) van de prijs van het onroerend goed, afhankelijk van de autonome gemeenschap. Deze belasting moet binnen 30 werkdagen na de dag na het verlenen van het contract worden betaald.

BTW

De Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is voornamelijk van toepassing op nieuwe woningen, met een tarief van 10%, en op officieel beschermde woningen die door de ontwikkelaar zijn gebouwd, met een BTW van 4%. Op de Canarische Eilanden staat deze belasting bekend als de Algemene Indirecte Belasting van de Canarische Eilanden (IGIC), terwijl het in Ceuta en Melilla bekend staat als de Belasting op Productie, Diensten en Import (IPSI).

Belasting op Juridische Documentatie (AJD)

Deze belasting wordt gegenereerd door te tekenen bij de notaris en vervolgens te registreren in het register. Het is 1,5%, afhankelijk van de autonome gemeenschap. Het is alleen van toepassing bij de aankoop van een nieuwbouwwoning.

Kosten voor notaris en registratie

De tarieven voor notarissen en registrars zijn vastgesteld door overheidsgoedgekeurde tarieven en zijn afhankelijk van de prijs van het onroerend goed. Ongeveer 1.500 EUR.

Beheerskosten

Het beheersbureau is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle noodzakelijke procedures tot de inschrijving van de akte in het eigendomsregister en de afhandeling van de belastingen. Hun prijs varieert afhankelijk van het bureau.

Ongeveer 300 EUR.

Hypotheekkosten

Taxatie van de woning

Natuurlijk, hier is een meer gedetailleerde uitleg over de taxatie van een woning:

De taxatie van een woning is een fundamenteel proces in de context van een vastgoedtransactie. Het is een grondige en professionele beoordeling van de marktwaarde van een eigendom uitgevoerd door een gekwalificeerde en gecertificeerde taxateur.

Het hoofddoel van de taxatie is om de eerlijke en realistische waarde van een eigendom op de huidige markt te bepalen. Dit is essentieel voor zowel kopers als hypotheekverstrekkers. Voor kopers biedt een nauwkeurige taxatie belangrijke informatie om te beoordelen of de verkoopprijs van het eigendom eerlijk en redelijk is. Voor geldverstrekkers helpt de taxatie hen om het risico te evalueren dat verbonden is aan het verstrekken van een hypotheek op het eigendom.
Het taxatieproces begint met een gedetailleerde inspectie van het eigendom door de taxateur. Tijdens deze inspectie evalueert de taxateur een verscheidenheid aan factoren, zoals de grootte en kenmerken van de woning, de kwaliteit van de bouw, de onderhoudsstaat, de geografische locatie, en de omstandigheden van de lokale markt.


Het is belangrijk om te weten dat de kosten van een taxatie kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals geografische locatie, grootte en type eigendom, en de complexiteit van het proces. Echter, de kosten van de taxatie worden over het algemeen gedragen door de koper of de aanvrager van de hypotheeklening.

Samengevat is de taxatie van een eigendom een essentiële stap in het proces van kopen, verkopen of herfinancieren van een eigendom, aangezien het een professionele en onpartijdige beoordeling van de marktwaarde biedt, wat helpt om eerlijke en transparante transacties op de vastgoedmarkt te waarborgen. De kosten kunnen variëren van 250-450 euro, afhankelijk van de instantie en de uiteindelijke waarde van het eigendom. De taxatie is geldig voor 6 maanden vanaf de datum van afgifte.

De hypotheek

Het leenbedrag overschrijdt gewoonlijk niet 70% van de taxatiewaarde of de aankoopprijs (afhankelijk van de instantie) in geval van een hoofdwoning, en 70%. Deze kosten moeten worden betaald voordat de hypotheek wordt geformaliseerd.

Aanvangscommissie

Dit is tussen de 0% en 2% van het geleende kapitaal (zoals overeengekomen met de instantie). Dit bedrag wordt direct in mindering gebracht op het geld dat aan de lener wordt gegeven.

Vergoeding voor vervroegde aflossing

Het is een percentage van het kapitaal dat vooraf wordt afgelost en wordt alleen betaald op het moment van het maken van de vervroegde, totale of gedeeltelijke aflossing. Volgens de overeenkomst met de financiële instelling en de geldende regelgeving is dit van 0,50% tot 1%.

Formalisering</p

De hypotheek moet ook worden geformaliseerd in een openbare akte en geregistreerd in het eigendomsregister samen met de formalisering van de verkoop in de meeste gevallen.

Belasting op Juridische Documenten (AJD)

De belasting op juridische documenten bedraagt 0,50%, afhankelijk van de autonome gemeenschap.

Woonverzekering

Als je een hypotheek afsluit, vereist de financiële instelling dat je een opstalverzekering afsluit die de waarde van het verhypothekeerde pand dekt in geval van brand of andere ramp. Het is ook raadzaam om een uitgebreide woonverzekering en een levensverzekering af te sluiten die de hypotheekbetalingen dekt in geval van overlijden.

IAJD: Belasting op Juridische Documenten

Deze belasting wordt berekend over het bedrag van de hypotheekschuld aan derden. Dit bedrag omvat het gevraagde bedrag plus een extra percentage bedoeld om rente, kosten en uitgaven te dekken in geval van wanbetaling van de lening en de eventuele verkoop van het verhypothekeerde pand door de instelling om haar verliezen te dekken. Over het algemeen vertegenwoordigt het bedrag van de hypotheekschuld, waarop de IAJD wordt berekend, ongeveer 150% van het leningbedrag, hoewel dit kan variëren afhankelijk van de kredietverstrekker.

Buitengewone en Na-Verkoopkosten

Onderhoudskosten

Onderhoudskosten zoals schoonmaak, reparaties, renovaties, nutsvoorzieningen en vuilnisophaling worden beïnvloed door de afmetingen en het type eigendom. Een ruime villa met een tuin en zwembad zal een aanzienlijk grotere financiële investering en inspanning vereisen in vergelijking met een kleiner appartement.

Gemeenschappelijke kosten</p

Eigenaren van eigendommen gelegen in ontwikkelingen, gebouwen of complexen met gedeelde gemeenschappelijke ruimtes zijn wettelijk verplicht om deel uit te maken van de vereniging van eigenaren en om bijdragen te betalen voor het onderhoud ervan, evenals voor eventuele andere diensten overeengekomen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering. Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal buren en diensten gecontracteerd door de gemeenschap, die jaarlijks betaald worden.

Contractering van nutsvoorzieningen

Bij tweedehands woningen worden bestaande contracten meestal overgedragen, dus er hoeft alleen een wijziging van eigendom te worden gemeld om onder dezelfde voorwaarden door te gaan. Er zijn echter gevallen waarin het noodzakelijk is om een contract aan te gaan, wat meestal duurder is dan het wijzigen van eigendom.

Onroerendezaakbelasting (IBI)

De IBI, of onroerendezaakbelasting, is een lokale belasting die de eigendom van onroerend goed belast, zoals huizen, bedrijfspanden of grond. Het is gebaseerd op de kadastrale waarde van het eigendom en wordt gebruikt om gemeentelijke diensten te financieren, zoals straatverlichting, schoonmaak, beveiliging, onder andere.

Nieuwsbrief Wees de eerste om in te loggen
voor de nieuwste eigendommen

newsletter
WhatsApp